Polanski racconta Polanski | Undicesima Puntata

Visite: 586
 chiesi polanski 11

 Radio di diari

"Un'esperienza purificatrice: "Tess" (1978-79). Conduce Roberto Chiesi.

Data | 07.06.2022

Durata | 14:55

roberto chiesi
     Roberto Chiesi

Lista Podcast

* Nastassja Kinski in "Tess" (1979) di Roman Polanski
Pin It