Polanski racconta Polanski | Sesta Puntata

Visite: 489
 chiesi polanski 4

 Radio di diari

"Primo viaggio a Los Angeles". Conduce Roberto Chiesi.

Data | 15.03.2022

Durata | 07:48

roberto chiesi
     Roberto Chiesi

Lista Podcast

* Roman Polanski a New York nel 1963
Pin It